خرید النگو تنها 30 درصد بنگاه های تولیدی فعال هستند

سرویس مجلس «» ـ یوسف​نژاد گفت: در حالی که در سال گذشته، قرار بود 30 درصد درآمد به دست آمده از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید تعلق پیدا کند، چیزی به این بخش تعلق نگرفت و امسال نیز ده هزار میلیارد تومان برای بخش تولید و کشاورزی و حمل و نقل در نظر گرفته شده است.علی​اصغر یوسف​نژاد، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: این حق طبیعی بخش تولید است. به این دلیل که با تغییر بهای حامل های انرژی، قیمت کالاها و خدمات  تغییر می کند و قانونگذار نیز اعتباری برای باز توزیع در این بخش ها در نظر گرفته، ولی چگونگی باز توزیع آن در اختیار دستگاه اجرایی است. وی ادامه داد: البته باید مشخص شود که چه عواملی در تولید، مرتبط با انرژی است و افزایش قیمت حامل های انرژی چه تأثیری بر کالا و خدمات خواهد داشت تا جبران شود. اینکه صنایع را به واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ دسته بندی کنیم، روشی غیرمنطقی در باز توزیع اعتبارات است. شاید صنایع کوچک، تأثیر بیشتری از هدفمندی یارانه ها متحمل شوند و نیاز بیشتری داشته باشند.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره، کاهش تولید و اینکه 65 درصد آن ناشی از مسائل دیگری غیر از قیمت حامل های انرژی است، گفت: صنایعی که وابستگی شدیدی به حامل های انرژی دارند، در صورت حمایت نشدن، از رده بیرون خواهند شد. نیاز کنونی صنعت سرمایه در گردش، طرح های توسعه ای و حفظ اشتغال موجود است؛ بنابراین، در صورتی که از این بخش حمایت نشود، بخش عمده ای از آن از بین خواهد رفت و نتیجه آن بیکاری روزافزون خواهد بود.وی افزود: وزارت صنایع به عنوان متولی امر، باید سیاست های مناسب و برنامه هایی برای حمایت از تولید داشته باشد و از منابع موجود استفاده کند.یوسف​نژاد گفت: بخش صنعت دو فرصت در پیش روی دارد؛ یکی استفاده از صندوق توسعه ملی که نزدیک چهارده میلیارد اعتبار دارد و دیگری استفاده از سیستم باز توزیع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی. کمیسیون صنایع نیز این موضوع را در برنامه های خود قرار خواهد داد و پشتیبانی از صنعت را دنبال خواهد کرد. وی اظهار داشت: اکنون تنها 30 درصد بنگاه های تولیدی کشور فعال هستند و از این مقدار هم نزدیک 35 درصد ظرفیت آنها فعال بوده و در وضعیت مناسبی نیست. اقتصاد کشور با رکود روبه روست، به همین دلیل، رشد اقتصادی سال گذشته کم بود و برای امسال نیز وضع به همین منوال خواهد بود. صنعت موتور محرکه رشد اقتصادی است و باید حمایت شود.یوسف​نژاد با اشاره به اینکه در سالیان گذشته، رشد اقتصادی مناسب و قابل قبولی نداشته ایم، درباره وظیفه مجلس برای تحقق این امر گفت: در هفته جاری، وزرای اقتصادی به مجلس فراخوانده شده‌اند تا موضوعات اقتصادی در صحن علنی بررسی شود و پرسش هایی از وزرای صنایع و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی پرسیده خواهد شد.تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس بخوانید.