خرید النگو تجمع مردم آمريكا مقابل كنگره

صدها نفر از مردم آمريكا كه مخالف طرح‌هاي ارائه شده براي حل بحران بدهي‌هاي دولت اين كشور هستند، مقابل ساختمان كنگره تجمع كردند.به گزارش شبكه تلويزيوني پرس تي‌وي، صدها نفر از شهروندان آمريكا با تجمع مقابل ساختمان كنگره اين كشور در آستانه پايان يافتن مهلت تصويب طرح جديد بدهي‌هاي دولت از نمايندگان درخواست كردند براي حل بحران بدهي‌هاي دولت، بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني و بهداشتي شهروندان را قرباني نكنند.”لئونارد ادموند ” از اعضاي فدراسيون معلمان آمريكا و از شركت كنندگان در تجمع مردم مقابل كنگره آمريكا گفت: در صورتي كه نمايندگان بخواهند بحران بدهي‌ها را از طريق افزايش سودهاي بانكي حل كنند، اين اقدام ما را تحت تأثير قرار خواهد داد.”كالين كمپل ” خبرنگار پرس تي‌وي در واشنگتن گفت: در حالي كه ميزان بدهي‌هاي دولت آمريكا بيش از 14 تريليون دلار برآورد شده است كنگره آمريكا تنها كمتر از يك هفته فرصت دارد كه طرحي را براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت تصويب كند در غير اين صورت آمريكا دچار وضعي خواهد شد كه قادر به بازپرداخت بدهي‌هاي خود نخواهد بود.وي افزود: برخي نمايندگان كنگره خواهان افزايش سطح بدهي‌هاي دولت هستند اما شرايط بسيار دشواري را براي آن پيشنهاد كرده‌اند؛ يكي از اين شرايط كاهش شديد بودجه برنامه‌هاي فدرال در آمريكا است. بسياري از اين برنامه‌ها به‌نوعي به افرادي كه در برابر كنگره تجمع كردند مرتبط مي شوند.”جان گيج ” از اعضاي فدراسيون كارمندان دولتي آمريكا در تجمع مردم مقابل كنگره گفت: اكنون ما واقعاً با بحران كار مواجه هستيم. در حالي كه 9 ميليون فرصت شغلي را از دست داده‌ايم؛ مقامات مي‌گويند اين كار براي كسب درآمد صورت نگرفته بلكه هدف كاهش هزينه‌ها بود اما واقعيت آن است كه هدف از اين كار كسب درآمد بود.”كلت اليسون ” از نمايندگان كنگره آمريكا هم كه در تجمع مخالفان مقابل كنگره حاضر شده بود گفت: اقدامات دولت زندگي ميليون‌ها آمريكايي را تحت تأثير قرار خواهد داد.خبرنگار پرس تي‌وي در واشنگتن همچنين گفت: نگراني مردم سراسر آمريكا درباره چگونگي حل بحران بدهي‌هاي دولت در حال افزايش است؛ بسياري معتقدند اقدامات دولت آمريكا در اين باره طبقه متوسط را بيش از اين تحت تأثير قرار خواهد داد.وي ادامه داد: چندين طرح توسط دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان در اين خصوص ارائه شده‌اند اما طرفين تمايلي به توافق درباره اين طرح‌ها ندارند. دموكرات‌ها پيشنهاد كرده‌اند ميزان بدهي‌هاي دولت تا زمان انتخابات آتي افزايش داده شود اما براساس طرح جمهوري‌خواهان ميزان بدهي‌هاي دولت تنها تا پايان سال جاري افزايش خواهد يافت.