خرید النگو بانک مرکزي امارات:اوراق آمريکايي نداريم

بانک مرکزی امارات اعلام کرد هیچ میزانی از اوراق بهادار خزانه داری آمریکا یا دیگر ابزارهای مالی دولت آمریکا را در اختیار ندارد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، بانک مرکزی امارات با این وجود بر حفظ سیاست ارتباط ارزش درهم امارات به دلار آمریکا تاکید کرد.
این بانک افزود، بیشتر ذخایر خارجی امارات با دلار ارزش گذاری شده اما وابسته به دولت آمریکا نیست.
بانک مرکزی امارات ابراز اطمینان کرد کنگره و دولت آمریکا به راه حل میانه در مورد بحران افزایش سقف بدهی های این کشور دست پیدا خواهند کرد و این بحران پیش از پایان مهلت نهایی در دوم آگوست آینده حل خواهد شد.