خرید النگو بانک‌ها نباید سودجویانه به مردم نگاه کنند

سرویس مجلس «» ـ متأسفانه، سیاست پول‌باوری و پول محوری از حیثیت افراد جلوتر افتاده و آنچنان برق سود از بانک‌ها بیرون می‌زند که به آینده نزدیک، تعداد بانک‌ها از سوپر مارکت‌ها بیشتر شده و این نشان می‌دهد که چه سودی عاید بانک‌ها می‌شود. عليرضا محجوب با بیان مطلب فوق به خبرنگار سرویس ما گفت: هر چه برق سود بیشتر باشد، ویژگی‌های انسانی کمرنگتر خواهد شد. در شرایطی که اسلام اجازه ای بیشتر از قرض الحسنه نداده است، متأسفانه راه‌هایی پیدا کرده ‌اند که حیات بانک‌ها را با سیستم غربی ادامه دهند. بانک‌ها به وضعیتی درآمده‌اند که می‌توان گفت، بانک‌های غربی قرض الحسنه می‌دهند و بانک‌های ما به وضع سابق آنها درآمده اند و جایشان عوض شده است. مسیر اسلام قرض الحسنه است و بانکها باید به مسیر اسلام باز گردند . نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: دولت و بانک مرکزی به جای تشویق و به جای اینکه مرتبا مجوز صادر کنند، باید بانک‌ها را به سیستم قرض‌الحسنه بازگردانند و اجازه ندهند کارهایی انجام شود که مربوط به بازار سرمایه است. بانک‌ها حق ندارند به جای بازار سرمایه عمل کنند. این موضوع باعث انجماد بازار سرمایه شده و کسی را نیست که بتواند برای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی کرده و بتواند کار کند. بانک‌ها عامل واسطه بین افراد و بازار سرمایه شده اند و این تخریب بازار سرمایه و تخریب سیستم بانکداری نوین است. رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: بانک‌های ایران همانند بانک‌های 200 سال پیش اروپا رفتار می‌کنند و این شیوه بانکداری محکوم به هلاکت است، مگر اینکه تکلیف خود را مشخص کنند؛ اگر غربی هستند، راه آنها را بروند و اگر اسلامی‌ هستند، راه اسلام را در پیش گیرند که در اسلام بیش از قرض الحسنه برای بانکداری وظیفه‌ای ننوشته‌اند. تمام عقودی که در اسلام آمده، مربوط به بازار سرمایه است و ربطی به بانک‌ها ندارد. این‌ها بدلی برای بازار سرمایه بوده و در غرب برای اینکه بانک‌ها را از ورشکستگی نجات دهند، اجازه داده چنین کارهایی را داده اند که حتی در غرب نیز کار درستی به شمار نمی‌رود. این را تبدیل به قانون کردن و وضع قانون برای چنین روندی، باعث می‌شود که بانک‌ها این گونه سودجویانه به مردم نگاه کنند و ضامن را تنها از موضع پول و سرمایه بشناسند و حتی وام گیرنده را نیز از این نگاه ببینند.می‌توان گفت که قشر کارگر، شبیه یک بخش فراموش شده هستند و بسیاری این واقعیت را و مشکلات و آرمان‌های آنان را نادیده می‌گیرند و این یعنی کاهش و تنزل کرامت. پیام امام(ره) در سال 58، در روز کارگر، سراسر کرامت بود و کوشش در این جهت. رهبر انقلاب نیز این راه را می‌روند، ولی دریغ از دیگران.وی در پاسخ به این که کسانی که ماه‌ها حقوق نمی‌گیرند، چگونه می‌توانند هزینه‌ها و نیازهای خانواده خود را تأمین کنند، گفت: باید این را شبیه معجزه دانست. متأسفانه مردم مشکلات متعددی دارند و افرادی که حاضر نبودند، دست پیش کسی دراز کنند و یا اینکه قرض بگیرند، دریغ از اینکه در چنین شرایطی هستند که کرامت آنها بارها زیر سوال می‌رود تا بتوانند پولی تهیه کنند و هزاران حاشیه و مشکل دیگر که گفتنی نیست.