خرید النگو انهدام باند بين‌المللي قاچاق مواد مخدر

بازپرس شعبه ششم دادسراي عمومي كرمان با اشاره به كشف باند قاچاق مواد مخدر گفت: اعضاي اين باند قصد انتقال 298 كيلوگرم كراك از افغانستان به تهران را داشتند.در راستاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شرق كشور به استانهاي مركزي باند بزرگ توزيع مواد مخدر صنعتي كه اين مواد را از افغانستان به تهران منتقل مي‌كرد شناسايي و منهدم شد.بازپرس شعبه ششم دادسراي عمومي و انقلاب كرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: پس از دريافت گزارشي مبني بر تشكيل باند حرفه‌اي محل مواد مخدر از افغانستان به تهران و انجام يكسري كار تحقيقاتي و اطلاعاتي اعضاي باند مذكور دستگير و متهمين روانه زندان شدند.احمد قرباني گفت: از اين باند هنگام دستگيري 298 كيلو و 200 گرم كراك، 27 كيلو چهارصد گرم مرفين و 49 كيلو و 790 گرم اافدرين هيدرو كلرايد ماده پيش ساخت مواد روانگردان كشف و ضبط شده است. اين مقام قضائي تعداد متهمان اين پرونده را 9 نفر اعلام كرد و بيان كرد: از تعداد 9 نفر چهار نفر دستگير شده اند كه سه نفر ايراني و يك نفر تبعه كشور پاكستان و از صـاحبان مواد است. قرباني ادامه داد: پنج متهم ديگر اين پرونده همه تبعه كشور افغانستان و ساكن همان كشور نيز هستند و تحقيقات بيشتر در مورد اين باند هنوز ادامه دارد. بازپرس شعبه ششم اضافه كرد: اين باند مواد مخدر را توسط اتوبوس شخصي خودشان كه در خط زاهدان ــ تهران در تردد بوده جاسازي و حمل مي‌كردند كه به دام قانون گرفتار شدند. قرباني از رسيدگي به پرونده يك باند شش نفره مواد مخدر ديگر نيز خبر داد و گفت: دو متهم اين پرونده با 17 كيلو و هفتصدگرم هروئين و شش كيلو و 120 گرم كراك دستگير شده‌اند. وي افزود: چهار متهم ديگر اين پرونده تحت تعقيب هستند و تحقيقات جهت دستگيري آنان ادامه دارد. اين مقام قضائي هدف اصلي اعضاي اين باند را حمل مواد از زابل به تهران اعلام كرد و گفت: اين دو متهم با هوشياري پليس مبارزه با مواد مخدر در يكي از گلوگاههاي استان كرمان به دام افتادند. اين مسوول از دستگيري حاملين 9 كيلو و 650 گرم هروئين نيز خبر داد و گفت: دو متهم اين پرونده، مواد را به طرز ماهرانه‌اي در خودروي سواري خود جاسازي كرده بودند. قرباني ادامه داد: متهمان تحت تعقيب اين پرونده نيز سه نفر هستند كه تلاش براي دستگيري آنها ادامه دارد.