خرید النگو از اجرای سند چشم‎‌انداز ۵ سال عقبیم

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با
تاکید بر این مطلب که بخش معدن، نفت و گاز و کشاورزی از بخش‌های مزیت دار
کشور محسوب می‌شوند، گفت: باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به رشد ۸ درصدی
اقتصاد کشور برسیم؛ ضمن آن که تا پایان برنامه چهارم توسعه تنها توانستیم
به رشد ۴ درصدی در اقتصاد کشور دست یابیم.

به گزارش ایسنا، “سیدحسین هاشمی”در اولین سمینار “تولید اقتصادی و نقش
تشکل‌ها در اقتصاد تولیدی” در مشهد افزود: هر کشوری که در هزاره سوم بر
بحران آب و انرژی و غذا غلبه کند موفق خواهد بود.

وی با تاکید بر این‌که بخش کشاورزی یک بخش مزیت دار برای کشور است، تصریح کرد: با ورود ایران بهWTO این بخش کمتر آسیب خواهد دید.

وی تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را فضایی برای اجرایی شدن اصل
۴۴ دانست و تاکید کرد: در حال حاضر از اجرای سند چشم انداز ۵ سال عقب هستیم
و باید در سال جهاد اقتصادی این عقب ماندگی را جبران کرد.

هاشمی با بیان این‌که بخش خصوصی در برنامه پنجم توسعه قوی خواهد شد، تصریح
کرد: در صورت عدم اجرای قوانین برنامه پنجم ناچار خواهیم شد که به قوه
قضاییه شکایت کنیم.

وی از عدم اختصاص ۳۰ درصد از برداشت یارانه‌ها به بخش تولید انتقاد و
خاطرنشان کرد: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید حدود ۳ هزار
میلیارد تومان از محل برداشت یارانه‌ها به بخش کشاورزی اختصاص یابد که
تاکنون تنها کمتر از هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است