خرید النگو ارتقا رتبه چين در ده بانك برتر جهان

به گزارش ارانیکو به نقل از نشریه اکونومیست بر اساس گزارش نشریه The Banker از ده بانک برتر جهان تا پایان دسامبر 2010 سهم چینی ها به سه بانک افزایش یافته و اینک این کشور دارای سه بانک بزرگ در سطح جهان می باشد که عبارتند از بانک صنعت و تجارت چین ( رتبه ششم ) ، بانک China Construction ( رتبه هشتم ) و بانک چین ( رتبه نهم). این بانکها در سال 2009 بترتیب دارای رتبه های هفتم، پانزدهم و چهاردهم جهان بودند.
این رتبه بندی که بر اساس میزان ذخایر ممتاز بانکها صورت پذیرفته بیانگر آن است که ارتقاء رتبه بانکهای چینی به قیمت افول بانکهای عمدتاً انگلیسی صورت پذیرفته و در این میان این بانکهای آمریکایی بوده اند که موفق شده اند جایگاه خود را همچنان حفظ نمایند.
 
 در میان ده بانک برتر جهان چهار بانک آمریکایی ، سه بانک چینی ، و یک بانک انگلیسی می باشد. دو بانک دیگر نیز شامل بانک میتسوبیشی و BNP Paibas می باشد.
 
در عین حال با توجه به این نکته که اکثر بانکها در سراسر جهان امروزه با مشکل نیاز روزافزون به منابع سرمایه ای روبرو هستند ، بانکهای چینی که توسط دولت اداره می شوند از هم اکنون فشار نیاز به منالع سرمایه ای پویا و فعال را حس نموده اند.
 
گرچه بخش عمده ای از فعالیتهای بانکهای چینی به دلیل آنکه داخلی بوده از نگاه موشکافانه ناظران بین المللی به دور مانده است ولی شواهد حاکی از آن است که این روند اکنون در حال تغییر می باشد.