خرید النگو اتصالی سیم برق جان چاهکن را گرفت

بروز اتصالی در سیم برق موجب برق گرفتگی دو کارگر چاهکن و مرگ یکی از آنها شد.به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه روز گذشته (پنجشنبه) هنگامی رخ داد که دو کارگر چاهکن در محل اجرای پروژه ساختمانی در جاده خاوران نرسیده به سه راه سیمان درون چاهی به عمق 6 متر مشغول کار بودند که اتصالی سیم برق باعث برق گرفتگی و مرگ یکی از آنان شد.تلاش نجاتگران گروه های نجات 2 و17 آتش نشانی که در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند موجب شد چاهکنی که دچار برق گرفتگی شده اما زنده مانده بود نجات یابد، نجاتگران اورا از چاه بیرون آورده و برای مداوا به امدادگران اورژانس سپردند.به گفته عباس خصالی، فرمانده گروه نجات، نجاتگران بی درنگ با استفاده از ابزار ویژه نجات وتجهیزات فردی وارد چاه شدند و هردو کارگرچاهکن را با رعایت اصول ایمنی از چاه بیرون آوردند.امدادگران اورژانس پس ازانجام معاینه هردو چاهکن مرگ یکی از آنها را تایید ودیگری هم راهی مرکزدرمانی کردند.