خرید النگو آمريكا براي خانواده ميرقلي‌خان رواديد صادر كرد

دولت آمريكا براي خانواده شهرزاد ميرقلي‌خان به منظور سفر به اين كشور رواديد صادر كرد.به گزارش خبرگزاري فارس، در نتيجه پيگيري‌هاي انجام شده توسط وزارت خارجه ایران، سفارت آمريكا در عمان اعلام كرد كه با مادر شهرزاد ميرقلي‌خان زن ايراني زنداني در آمريكا به منظور اعطاي رواديد براي سفر به آمريكا مصاحبه كرده است. در پی انجام اين مصاحبه، روز پنج‌شنبه دولت آمريكا براي خانواده ميرقلي‌خان به منظور سفر به آمريكا رواديد صادر كرد.