خرید النگو چگونه محيط كار خود را طراحي كنيم؟

وقتی تصاویر محیط كار شركت‌های موفق و بزرگ دنیا مانند فیس‌بوك، گوگل، توئیتر و… را می‌دیدم نوع طراحی و معماری متفاوت آنها برای من سوال‌برانگیز بود. این محیط‌ها بر خلاف فضاهای كاری در ایران كه عموما بسته، تقسیم‌بندی شده و بی‌روح هستند، باز و بدون دیوار هستند، این فضا‌ها از معماری فضای باز استفاده می‌كنند.در این نوع طراحی، دیوارهای اتاق‌ها برداشته شده و فضای كار وسعت پیدا می‌كند، واحدهای مختلف كار با توجه به ماهیت آن تقسیم‌بندی می‌شود و هر واحد كار نیز نزدیك واحد كار مرتبط دیگر، قرار می‌گیرد.هدف اصلی ابداع‌كنندگان این طرح، آن بوده است كه با حذف دیوارهای اتاق كار، كاركنان بتوانند با یكدیگر بهتر ارتباط برقرار سازند و سرپرست واحد نیز بهتر بتواند فعالیت‌های افراد تحت نظارت خود را بررسی كند.هرچند اجرای طرح فضای باز محل كار می‌تواند باعث افزایش تماس و ارتباط افراد با یكدیگر شود و هزینه‌های آن نیز در مقایسه با روش‌های سنتی كمتر است، اما غالبا باعث كاهش حریم خصوصی افراد می‌شود.عامل مهم دیگری كه باید در طراحی كار مورد توجه قرار گیرد، وجود پنجره در اتاق كار است. تحقیقات نشان داده است افرادی كه در اتاق بدون پنجره كار می‌كنند، 2 برابر افراد دیگری كه در اتاق‌های پنجره‌دار هستند، از پوستر، عكس و نقاشی در اتاق كارشان استفاده می‌كنند.