خرید النگو چُرت 2 میلیونی یک مدیر در استان فارس!

مدیری در استان فارس بابت چرتی کوتاه20 میلیون ریال جریمه شد. به گزارش واحد مرکزی خبر ، مدیرکل تعاون روستایی استان فارس یکی از مدیران عامل این تعاونی را درهمایش شرکت های تعاونی روستایی فارس که در شهرستان سپیدان برگزار شد به دلیل چرت زدن ، 20 میلیون ریال جریمه کرد.حسن شیبانی که سخنران نوبت بعدازظهر این همایش بود ، به محض قرار گرفتن در جایگاه سخنرانی و مشاهده چرت زدن این مدیر ، او را 20 میلیون ریال جریمه کرد.جریمه مدیرکل تعاون روستایی فارس خواب را از چشم سایر مدیران حاضر در همایش ربود.