خرید النگو مقابل مالديو ريسك نخواهيم كرد

به گزارش سايت رسمي فدراسيون فوتبال،’كي روش’ پيش از بازي بعدازظهر تيم هاي فوتبال ايران و مالديو ، به همراه ‘كروچياني’ سرمربي آرژانتيني مالديو در نشستي خبري شركت كرد و گفت:’مطمئن هستم بازي در مالديو براي تيم ما ساده نخواهد بود به همين خاطر ما در تهران تلاش كرديم نتيجه خوبي بگيريم.’ وي گفت: ‘ براي ما مهم است كه اول يك بازي خوب از خود به نمايش بگذريم و سپس به برد فكر كنيم. در حال حاضر تنها نيمي از اين بازي را پشت سر گذاشته ايم و با پيروزي در بازي پنج شنبه ميتوانيم كار خود براي راه يابي به مرحله بعدي به اتمام برسانيم .’ سرمربي تيم ملي با اشاره به اينكه ايران در بازي مقابل مالديو ريسك نخواهد كرد گفت: ‘با تمام قوا مقابل مالديو به ميدان خواهيم رفت .يك بار پيش از اين تيم ملي كره جنوبي در مالديو مقابل اين تيم با يك با يك نتيجه تساوي متوقف شد و سر مربي اين تيم كه از دوستان من بود از تيم كره كنار گذاشته شد. بدون شك هيچ مربي دوست ندارد در جايگاه دوست من باشد و من هم از اين قائده مستثنا نيستم. به همين دليل با تمام احترامي كه براي تيم مالديو و بازيكنان اين تيم قائل هستم با تمام قدرت مقابل مالديو ظاهر خواهيم شد تا با دست پر و يك پيروزي خوب به تهران بازگرديم.’ پس از برگزاري كنفرانس مطبوعاتي سرمربيان دو تيم آخرين جلسه تمرين تيم ملي پيش از ديدار مقابل مالديو ساعت 19 در استاديوم ملي شهر ماله برگزار شد و ملي پوشان به مدت يك ساعت تمرين كردند. در اين تمرين ابتدا ملي پوشان پس از گرم كردن و دويدن به دور زمين به ارسال توپ هاي بلند پرداختند و بعد تمرين شوت به دروازه را در دستور كار خود قرار دادند . پس از اين تمرين كي روش بازيكنان را به دو تيم تقسيم كرد كه در ان بازيكنان به مرور كارهاي تاكتيكي پرداختند و بازي دستگرمي را انجام دادند.