خرید النگو محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور 90

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به این که امتحانات نهایی، سهم درخور توجهی در ارتقای داوطلبان کنکور دارد، روسای آموزش و پرورش سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور 90 را ارائه کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، عرفی در مراسم پایانی بیست و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش افزود: با این اقدام، گام اساسی در لحاظ کردن سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور برداشته شد و آمادگی داریم با حمایت وزیر و مشارکت شما روسای آموزش و پرورش گام های بعدی را نیز برداریم.وی گفت: مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، تشکیل ستاد امتحانات و حضور روسای این وزارتخانه را به شکل جدی پیگیری می کند زیرا محور اساسی همه فعالیت ها در نظام تعلیم و تربیت ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است.آقای عرفی افزود: نخستین ماموریت مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش طبق برنامه پنجم توسعه ، اصلاح و بهبود شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در همه مقاطع است.وی گفت : همه فرایندهای لازم برای بازنگری در ارزشیابی تحصیلی باید به اصلاح تدریجی آن تا پایان برنامه پنجم منجر شود تا بتوان در همه مقاطع تحصیلی امتحانات استاندارد برگزار کرد.آقای عرفی ، استقرار نظام پایش ، نظارت و ارزشیابی مولفه های آموزش و پرورش را دومین ماموریت مرکز سنجش این وزارتخانه طبق برنامه پنجم توسعه دانست.وی گفت : شورای عالی آموزش و پرورش در سال 86 ؛ 147 شاخص را مصوب کرده بود که میزان تحقق آن در همه جای این وزارتخانه باید ارزشیابی شود.بیست و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور پس از سه روز و سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور خارجه و اطلاعات و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ، عصر امروز پایان یافت.