خرید النگو كميته انضباطي به سرخابي ها هشدار داد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني فدراسيون فوتبال، اسماعيل حسن زاده تصريح كرد: از 10 باشگاه ليگ برتري كه بدهكار بودند هشت باشگاه بدهي هايشان را تسويه حساب كرده اند و تنها دو باشگاه استقلال و پرسپوليس باقي مانده اند. وي يادآور شد: براي اين دو باشگاه پيغام فرستاده ايم كه تا پيش از آغاز ليگ برتر با طلبكارانشان تسويه حساب كنند و تعهدنامه اي را به فدراسيون و سازمان ليگ ارائه كنند. سرپرست كميته انضباطي افزود: البته اين دو باشگاه علاوه بر بدهي به فدراسيون و سازمان ليگ بدهي هاي ديگري هم دارند، اما بايد با همه طلبكارانشان تسويه حساب كنند وگرنه حق شركت در ليگ برتر را ندارند. حسن زاده درباره پرونده فولاد گسترش تبريز هم گفت: متاسفانه شاهد بوديم كه در يك برنامه تلويزيوني به بدترين وجه به بخش حقوقي فدراسيون فوتبال حمله شد كه رئيس سابق كميته انضباطي هم در اين برنامه حضور داشت. تلقي بنده به عنوان سرپرست كميته انضباطي اين است كه مالك باشگاه فولاد گسترش تبريز احساس مي كند ماجراي حضور صنعت نفت آبادان در ليگ برتر قرار است براي اين تيم تكرار شود. وي تاكيد كرد: در حالي كه اصلا چنين چيزي نيست و هيچ كس نمي تواند با مذاكرات پنهاني تيمش را به ليگ برتر بياورد و نتايج تنها از راه فوتبال و در داخل زمين بازي بايد تعيين شود. تيمي كه در داخل زمين نتيجه نگيرد و نتواند به ليگ برتر صعود كند با لابي هم ليگ برتري نخواهد شد.