خرید النگو كلوپ هاي شبانه امارات قرباني مي گيرد

كلوپ هاي شبانه (ديسكوها) در امارات به پديده خطرناكي تبديل شده اند كه از گردشگران خارجي قرباني مي گيرند.به گزارش ایرنا برخي شركتهاي هواپيمايي كه به امارات پرواز دارند، برگه هايي جهت اطلاع رساني به منظور اتخاذ تدابير احتياطي توسط گردشگران در اختيار آنان قرار مي دهند تا از خطرهاي حضور در كلوپ هاي شبانه اين كشور از خود حفاظت كنند .كلوپ هاي شبانه امارات به ويژه دبي كه يكي از مراكز حضور گردشگران خارجي است، در ماههاي اخير به مراكز خطرناكي براي گردشگران خارجي تبديل شده اند .به دنبال قرباني شدن چند گردشگر خارجي در كلوپ هاي شبانه دبي ، زنگ خطر حضور اين گروهها در اين اماكن به صدا درآمده است.سفارت انگليس نيز پيشتر به شهروندان اين كشور نسبت به حضور در كلوپ هاي شبانه دبي و ديگر امارتهاي كشور امارات هشدار داده بود.اين سفارتخانه نسبت به دريافت برخي اقلام خوراكي در كلوپ هاي شبانه به گردشگران اين كشور هشدار داده است .با اين وجود هيچيك از گردشگران خارجي هشدارهاي مقامات مسوول و شركتهاي هواپيمايي را جدي نگرفتند، تا اينكه تعدادي از آنان هنگام حضور در اين اماكن قرباني تبهكاران شدند.برخي سفارتخانه هاي خارجي نيز به دنبال اتفاقات ماههاي اخير در كلوپ هاي شبانه امارات ، به خطرات حضور در اين كلوپ ها به شهروندان خود هشدار دادند.اين سفارتخانه ها به شهروندان خود نسبت به رفتن به كلوپ هاي شبانه و استفاده از نوشيدني ها در اين اماكن هشدارهاي متعددي منتشر كرده اند .در اين اطلاع رساني ها آمده است: در اين اماكن دارويي درون نوشيدنيها ريخته مي شود كه آثار ‘هيپنوتيزم ‘ و فراموشي بر قرباني در پي دارد و اين دارو به گونه اي عمل مي كند كه قوه تعقل و تفكر فرد را گرفته و حافظه وي را نيز مختل مي كند.اين قرص هاي سفيد رنگ ، بي بو و بي طعم و نام تجاري آن ‘ روهيپنول’ است كه توسط شيادان به قربانيان خود توسط نوشيدنيهاي سرد خورانده مي شود.اين قرص علاوه بر عوارض مخرب آن ، قربانيان چه مرد و چه زن را در معرض انواع سوء استفاده هاي جنسي قرار مي دهد كه اغلب آنها نيز چنانچه واقعه را به ياد داشته باشند ، از ترس مواجهه با اتهامات كيفري در امارات سكوت اختيار مي كنند.قربانيان در گزارشات خود، آخرين مشاهداتشان پس از نوشيدني را لبخندي از جانب آورنده توصيف كرده و پس از آن در مكاني ديگر در حالتي نامناسب بيدار شده اند . گزارش اينگونه جرايم اين خطر را به دنبال دارد كه قرباني در صورت ناتواني از اثبات اتهام، به جرم روابط نامشروع توسط دادگاه امارات مجازات شود .چندي پيش يك زن در فجيره كه قرباني اينگونه اعمال شده بود و پس از استفاده از يك نوشيدني از سوي سه مرد مورد تجاوز قرار گرفته ، از طرف دادگاه امارات به هشت ماه زندان محكوم شد.بر اساس قانون امارات ، روابط نامشروع با مجازاتهاي سنگيني از جمله حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود .قربانيان در كلوپ هاي شبانه به دليل ناتواني در اثبات ادعاي خود، توسط دادگاه امارات زنداني و محاكمه مي شوند.استفاده از قرص هاي روهيپنول موجب سرگيجه و فراموشي موقت شده و پس از رفع اين حالت ، هيچگونه اثري از اين دارو در بدن استفاده كنند برجايي نمي ماند.به همين دليل افراد قرباني در كلوپ هاي شبانه كه به دام جنايتكارانه مي افتند ، امكان اثبات ادعاي خود را نداشته و از سوي دادگاههاي امارات محكوم مي شوند .بسياري از گردشگران خارجي بدون اطلاع از اينگونه اعمال جنايتكارانه، در كلوپ هاي شبانه دبي و ديگر امارتهاي كشور امارات حضور مي يابند.عمده قربانيان كلوپ هاي شبانه در امارات را زنان تشكيل مي دهند كه به دليل استفاده از نوشيدنيهاي آلوده به قرصهاي رهيپنول، مورد سو استفاده جنسي قرار مي گيرند.