خرید النگو شاخص اعتماد منطقه یورو کاهش يافت

کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد شاخص اعتماد مصرف کنندگان به بخش اقتصادی منطقه یورو در ماه ژوئیه برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت.شاخص اعتماد اقتصادی در میان هفده کشور عضو منطقه یورو به میزان دو ممیز دو دهم واحد کاهش یافت و به یکصد و سه ممیز دو دهم واحد رسید.نتایج این شاخص بر اساس بررسی هایی به دست می آید که در بخش های مختلف اقتصادی از قبیل صنعت، خدمات، ساختمان و خرده فروشی صورت می گیرد.شاخص اعتماد در همه بخش های اقتصادی در ماه ژوئیه کاهش یافت و بیشترین کاهش نیز به بخش صنعت و خدمات مربوط بود.شاخص اعتماد مصرف کنندگان در میان کشورهای عضو منطقه یورو و نیز بیست و هفت کشور اتحادیه اروپا به میزان یک ممیز پنج دهم درصد کاهش یافت.در میان هفت قدرت اقتصادی برتر اروپا، بیشترین میزان کاهش شاخص اعتماد مصرف کنندگان به کشورهای ایتالیا و اسپانیا مربوط می شود.به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از بروکسل، کمیسیون اروپا در گزارش دیگری اعلام کرد شاخص مربوط به شرایط اقتصادی منطقه یورو در ماه ژوئیه برای پنجمین ماه متوالی سقوط کرد.