خرید النگو خسارات خشکسالي به زمين هاي كشاورزي نجف آباد

خشکسالی 65 درصد از زمین های شهرستان نجف آباد را از چرخه کشت خارج کرده است . کاهش بارندگی از 162 میلیمتر در سال زراعی 88-89 به 65 میلی متر در سال 89-90 از عوامل اصلی خشکسالی در نجف آباد است . کارشناس جهاد کشاورزی نجف آباد با بیان اینکه کشت در زمین های زراعی این شهرستان از 12 هزار هکتار در شرایط عادی به 2 هزار و 950 هکتار شرایط خشکسالی رسیده است ، گفت : تولید محصولات زراعی نیز حدود سه برابر کاهش یافته است . آقای صبریان افزود : 95 میلیارد ریال به تولید عسل و 9 هزار میلیارد ریال به بخش شیلات شهرستان نجف آباد خسارت وارد شده است . رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد هم شناسایی و کشت گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی و استفاده از روش آبیاری عمیق را از مهمترین راه های مقابله با خشکسالی برشمرد و افزود : 85 درصد از هزینه ساخت شبکه آبیاری پرفشار به صورت کمک بلاعوض به متقاضیان پرداخت می شود. آقای مومنی گفت : برای مقابله با خشکسالی 24 رشته از 120 رشته قنات این شهرستان با 3 میلیارد و 900 میلیون هزینه مرمت و بازسازی شد . وی افزود : طرح ساخت 19 رشته کانال آبرسانی نیز تا اواسط تابستان برای سرعت در انتقال آب و جلوگیری از تبخیر و نفوذ آب اجرا می شود .