خرید النگو تومان برای واحد جدید پولی پیشتاز شد

نتایج نظرسنجی اینترنتی بانک مرکزی برای واحد پول ملی کشور تاکنون که نظر بیش از 27 هزار نظر به ثبت رسیده است، از پیشتاز شدن تومان برای واحد پول اصلی ملی کشور حکایت دارد.به گزارش خبرنگار مهر، از 25 تیرماه تا امروز ششم مردادماه نظرات بیش از 27 هزار نظر درباره اصلاح نظام پولی در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است، البته کل مراجعات برای اصلاح واحد پول ملی تاکنون بیش از 381 هزار مورد بوده است.براین اساس، تعداد موافقان با پیشنهاد تومان برای واحد پول اصلی ملی که در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته بود، سرانجام با عبور از پیشنهاد پارسی، برای واحد پول ملی اصلی پیشتاز شده است.این نظرسنجی اینترنتی نشان می دهد تاکنون 43 درصد شرکت کنندگان به پیشنهاد تومان برای واحد پول اصلی ملی رای داده اند، در همین حال 42 درصد پیشنهاد پارسی را برگزیده اند.براساس این نظرسنجی، تاکنون 9 درصد به پیشنهاد دریک، یک درصد به پیشنهاد ریال و 3 درصد هم به هیچ کدام از این چهار گزینه رای نداده اند.پس از این چهار گزینه، پیشنهادهای در (مروارید)، زر، آریا، دارا، عباسی، ایران، مهر، اشرفی، کیان، فجر، نور، تات و جم برای واحد پول ملی کشور قرار گرفته اند.این نظرسنجی نشان می دهد تاکنون 35 درصد شرکت کنندگان به پیشنهاد دریک برای واحد پول فرعی ملی رای داده اند، در همین حال 23 درصد به پیشنهاد ریال، 17 درصد به پیشنهاد تومان، 14 درصد به پیشنهاد پارسی و 8 درصد برای سایر گزینه ها را انتخاب کرده اند.پس از چهار گزینه مورد اشاره، بهار، سیم، نیک، خلیج فارس، امامی، دانا، سینا، قران، رجا، خاتم، کوشا، کوروش و پردیس برای واحد پول فرعی ملی کشور پیشنهاد شده اند.در همین حال، تاکنون 55 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی با حذف چهار صفر پول ملی، 24 درصد با حذف سه صفر پول ملی، 8 درصد با حذف یک صفر پول ملی، 5 درصد با حذف 2 صفر پول ملی و 6 درصد به سایر گزینه ها موافق بوده اند.