خرید النگو تغییر ساعت کار بانکها در رمضان

بانک مرکزی اعلام کرد تصمیم گیری درباره ساعت کار بانک ها در ماه مبارک رمضان در نشست روز یک شنبه هیئت دولت نهایی و اعلام می شود .به گزارش خبرنگار ما ، بانک مرکزی با اشاره به اینکه هر سال هیئت دولت در استانه ماه مبارک رمضان تصمیاتی درباره ساعت کار سازمانها و دستگاههای دولتی می گیرد افزود : پیشنهادهای مربوط به ساعت کار بانکها نیز در جلسه اینده هیئت دولت ارائه و پس از بررسی و تصویب به بانکها ابلاغ می شود .در ماه مبارک رمضان سال گذشته بر اساس مصوبه هیئت دولت در همه استانها به استثنای تهران، فعالیت‌های اداری، صبح‌ها با یک ساعت تاخیر شروع و یک و نیم ساعت زود تر پایان می یافت .سال گذشته در ماه مبارک رمضان ساعت شروع فعالیت اداری در تهران نیز 9 صبح و ساعت پایان کار 14 تعیین شده بود .