خرید النگو آبگيري سد گتوند بزرگترین سد خاکی کشور

 آبگیری سد گتوند علیا با فرمان رئیس جمهور به طور رسمی آغاز شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای احمدی نژاد دقایقی قبل با حضور در سد گتوند علیا دستور بسته شدن دریچه خروجی آب رودخانه منتهی به این سد را صادر کرد که به این ترتیب آبگیری بزرگترین سد خاکی کشور به عنوان دومین مخزن ذخیره آب کشور آغاز شد. رئیس جمهور برای آغاز آبگیری این سد با بیسیم خطاب به مسئولان فنی بستن دریچه، ساخت سد بزرگ خاکی گتوند علیا را خدمتی بزرگ و ارزشمند به مردم استان خوزستان دانست که به دست متخصصان، کارگران و مدیران ایران عزیز صورت گرفته است. در این مرحله سد گتوند علیا با طراز 140 متر آبگیری خواهد شد.